Skip to main content

Aile Hukuku

Hukuk ofisimiz, Aile Hukuku alanında oldukça geniş, disipline ve kapsamlı bir danışmanlık hizmeti vermektedir. Aile Hukuku; Türk Medeni Kanununun 2. Kitabında düzenlenmiştir. Aile Hukuku; Aileyi oluşturan kişilerin karşılıklı hak ve görevlerinin tanımlandığı hukuk dalıdır.

Aile hukuku deyince ilk akla gelen konu boşanma olsa da aile hukukunun birçok alt dalı bulunmaktadır. Ofisimiz Yurt İçi ve Yurt Dışında Aile Hukuku kavramı içerisindeki tüm yenilikleri takip ederek müvekkillerine profesyonel bir hizmet sunmaktadır.

Aile hukuku alanında başlıca hizmetlerimiz;

• Boşanma davalarının yürütülmesi
• Boşanmadan kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat Davaları,
• Mal varlığı sözleşmeleri hakkında hukuki destek ve danışmanlık verilmesi
• Boşanmadan kaynaklı Nafaka, Nafaka arttırım ve Nafakanın kaldırılması davaları
• Evlat Edinme Prosedürü Hakkında Danışmanlık verilmesi ve evlat edinme aşamasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
• Evlenmeye İzin Verilmesi Davaları
• Evliliğin Butlanı ve İptali Davaları
• Evlilik Sözleşmesi Hazırlanması ve Evlilik Sözleşmesinden Kaynaklı Davalar
• Babalık Davaları
• İddet Müddetinin Kaldırılması Davaları
• İsim ve Yaş Düzeltme Davaları
• Mal Rejimin Tasfiyesi Davaları,
• Nesebin Reddi Davaları
• Nişanın bozulmasından doğan tazminat davaları, Nişanlanmadan doğan eşya davaları ve Nişanlanmadan doğan hukuki ihtilafların çözümü,
• Velayet ve Soy Bağı Davaları
• Yurtdışında verilen boşanma kararlarının Tanıma ve Tenfizi Davaları
• 4320 Sayılı Yasa Gereği Koruma Tedbirlerinin Alınması
• Aile Konutu Şerhi Konulması işlemleri ve aile konutu ile korunan hukuki yararın ihlali halinde çıkabilecek sorunların çözümlenmesi,

Makale ve blog sayfamızdan ilgili konulara ilişkin yazılarımıza erişebilir, bizi takip edebilirisiniz…

yenerhukuk.com | 2023