Skip to main content

İş Hukuku

Hukuk ofisimiz, İş Hukuku alanında oldukça geniş, disipline ve kapsamlı bir danışmanlık hizmeti vermektedir. İş hukuku ,çalışma yaşamına ilişkin olarak , sözleşmenin feshi, işçi ücretleri, yıllık izin, fazla çalışma, kıdem , ihbar ve iş güvencesi tazminatları, hafta tatili, işçinin işe iade hakkı ve sonuçları , yeni iş arama izni , toplu işçi çıkarma konularını 4857 sayılı İş Kanunu’na uygun şekilde belirler ve ayrıntılı olarak düzenler.

Bu nedenle, olası hukuki risklerden korunmak için, işlem yapan işçi ve işverenlerin hukuki danışmanlar aracılığıyla ilerlemesinde fayda vardır. Dolayısıyla süreç içinde “önleyici hukuk hizmeti” alarak, tarafların karşılaşacağı yıkıcı sonuçları engellenecektir.

İş hukuku alanında başlıca hizmetlerimiz;

  • İş Güvenliği, İş Sözleşmeleri, Toplu İş Sözleşmeleri, işçi-işveren ilişkisi kapsamında gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmelerinin hazırlanması ve iş ihtilafları hakkında hukuki danışmanlık hizmeti,
  • İşçi – işveren arasındaki hizmet ilişkisinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkların çözüm yollarının belirlenmesi ,
  • İş sözleşmeleri ve iş tüzüklerini düzenlemek,
  • İş güvenliği, iş sözleşmeleri, toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması ve iş ihtilafları hakkında hukuki danışmanlık hizmeti,
  • İşçi – işveren ilişkisi kapsamında tarafların kanuni yükümlülerini yerine getirmelerine yönelik ihtarnamelerin hazırlanması ve buna ilişkin sürecin takibinin yapılması,
  • İş sözleşmelerinin mevzuat değişikliklerine bağlı olarak yeniden düzenlenmesi,
  • Tutanak, savunma talep yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması,
  • İş kazası ve hastalıklarına ilişkin sorumluluklar hakkında danışmanlık verilmesi ve gerekli önlemlerin alınarak çalışma ortamlarının mevzuata uygunluğunun sağlanması,
  • Grev ve lokavt sürecinde müzakerelerin sürdürülmesi ve danışmanlık verilmesi,
  • Şirketlerin tabi olduğu mevzuat uyarınca şirket çalışanlarına verilecek eğitimlerle ilgili danışmanlık, şirket yönetmeliklerinin oluşturulması,

Makale ve blog sayfamızdan ilgili konulara ilişkin yazılarımıza erişebilir, bizi takip edebilirisiniz…

yenerhukuk.com | 2023