Skip to main content

Sigorta Hukuku

Hukuk ofisimiz, Sigorta Hukuku alanında oldukça geniş, disipline ve kapsamlı bir danışmanlık hizmeti vermektedir. Sigorta Hukuku, sigorta sisteminde ve yapılan uygulamalarda ortaya çıkan hukuki anlaşmazlıklar ve hataların belirlenmesi, bunların giderilmesi ve yürürlüğe sokulması için belirlenen kuralları kapsayan hukuk dalıdır.

Sigortacılık uygulamalarında tehlikenin gerçekleşip gerçekleşmediği, bu durumunda yapılan sigorta sözleşmesinin kapsamına girip girmediği, kusur durumu ve bu kusur durumunun sözleşmeye olan etkisi ile yapılacak ödemenin şahsa rücu edilmesi konuların, yapılan sözleşmelerin çoğunda hukuki ihtilaflara neden olabilmektedir. Sigortacılar belirli bir pirim karşılığı ile kişinin para ile ölçülebilir olan menfaatlerini zarar doğuran bir tehlike veya risk oluşması halinde, bunun tazmin edilmesi veya bu konuda gerekli para miktarının ödemesini yani oluşan ekonomik sonuçlarına katlanması üstendiği sözleşmeler hazırlamakta ve bunları sigortalılar ile düzenlemektedir.

Sigortacılık uygulamalarında meydana gelen en büyük ihtilaflar sigorta sözleşmesinde belirtilen tehlikenin gerçekleşip gerçekleşmediği, bu durumun yapılan sigortanın kapsamında olup olmadığı, kusur durumu ve bu kusur durumunun yapılan sözleşmeye olan etkisi, kusurlu olan kişiye rücu işleminin yapılması ve bunlara benzer durumlar olmaktadır.

Detaylı ve karmaşık olarak ifade edilebilecek yapısı nedeniyle Sigorta Hukuku ayrıntılı ve özellikli kurallara tabidir. Bu nedenle, olası hukuki risklerden korunmak için, işlem yapan gerçek ve tüzel kişilerin hukuki danışmanlar aracılığıyla ilerlemesinde fayda vardır. Dolayısıyla süreç içerisinde “önleyici hukuk hizmeti” almak, tarafların karşılaşacağı yıkıcı sonuçları engelleyecektir.

Sigorta hukuku alanında başlıca hizmetlerimiz;

•Sigorta poliçeleri ile ilgili olan alacak ve tazminat talepleri
•İş kazaları sigorta davaları
•Yönetim kurulu üyelerinin sigorta konusundaki sorunları
•Mesleki sorumluluk sigortası davaları
•Hayat ve maluliyet sigortası davaları
•Yangın nedeni ile davalar
•Can kaybından doğan davalar
•Tıbbi uygulama hatalarına ilişkin sigorta davaları
•Sigorta poliçesinden kaynaklı rücu davaları
•Araç değer kaybı davaları
•Ferdi kaza sigortası davaları
•Araç sürücüsünün ölümü durumunda tazminat
•Trafik kazası ve güvence hesabı
•Trafik kazasında sigortalıya açılan dava
•Yaralanmalı trafik kazası ve tazminat davası
•Ölümlü trafik kazası davası
•Kasko rücu davası
•Trafik kazası sonrasında sigorta tazminat davası

Makale ve blog sayfamızdan ilgili konulara ilişkin yazılarımıza erişebilir, bizi takip edebilirisiniz…

yenerhukuk.com | 2023