Skip to main content

Gayrimenkul Hukuku

Hukuk ofisimiz, Gayrimenkul  Hukuku alanında oldukça geniş, disipline ve kapsamlı bir danışmanlık hizmeti vermektedir. Detaylı ve karmaşık olarak ifade edilebilecek yapısı nedeniyle Gayrimenkul hukuku ayrıntılı ve özellikli kurallara tabidir. Bu nedenle, olası hukuki risklerden korunmak için, işlem yapan gerçek ve tüzel kişilerin hukuki danışmanlar aracılığıyla ilerlemesinde fayda vardır. Dolayısıyla süreç içinde “önleyici hukuk hizmeti” alarak, tarafların karşılaşacağı yıkıcı sonuçlar engelleyenecektir.

Faaliyet alanımıza ilişkin başlıca hizmetlerimiz;

 • Tapu İptal ve Tescil, Müdahalenin Men’i, El Atmanın Önlenmesi, Haksız İşgal Tazminatı ( Ecrimisil ), ortaklığın giderilmesi, tasarrufun iptali, şüfa, önalım, kamulaştırma gibi gayrimenkul konularından doğan dava ve hukuki ihtilafların her aşamasında tarafların temsili,
 • Gayrimenkul geliştirme projeleri, finansman projeleri, uzun süreli kira sözleşmelerinin hazırlanması ve feshi,
 • İmar plan değişiklikleri, imar uygulamaları ile ilgili idari süreçlerin takibi ve gerekli durumlarda iptali için yargısal yollara başvurulması,
 • İpotek, intifa, irtifak gibi ayni hakların tesis ve terkini ile ilgili işlemlerin ifası için hukuki destek ve danışmanlık verilmesi,
 • 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan kaynaklanan her türlü uyuşmazlıklarda hukuki danışmanlık verilmesi,
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Ücret Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Gayrimenkul Satış Vaadi, İnşaat ve Mimarlık Projelerinden Kaynaklanan Hak Edişlere İlişkin Davalar,
 • Konut Ve Ticari Tesis Projelerinin Satış Sözleşmeleri ve her türlü gayrimenkul inşaatlarına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve sürecin takibi,
 • Yabancı vatandaşların mülk edinmesi konusunda danışmanlık ve süreç takibi,
 • Kamulaştırmasız El Atma Davaları,
 • 2-B adıyla bilinen kanundan kaynaklı Orman Vasfını Yitirmiş Araziler
 • Hakkında davaları,
 • Önalım ve Şufa Davaları,
 • Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan ve Geçit Hakkı Davaları,
 • Tezyid-i Bedel (Bedel Artırımı) Davaları
 • Tahliye Davaları

Makale ve blog sayfamızdan ilgili konulara ilişkin yazılarımıza erişebilir, bizi takip edebilirisiniz…

yenerhukuk.com | 2023