Skip to main content

Ceza Hukuku

Hukuk ofisimiz, Miras Hukuku alanında oldukça geniş, disipline ve kapsamlı bir danışmanlık hizmeti vermektedir. Miras Hukuku bir gerçek kişinin ölmesi ya da gaipliğine karar verilmesinden sonra para ile ölçülebilen bütün hak ve borçlarının durumunu düzenleyen hukuk kurallarının bütünüdür.

Mirasçı ise ölmüş ya da gaipliğine karar verilmiş kişinin soy bağı, ölüme bağlı vasiyetname ya da evlat edinme gibi sebeplerle mirasın intikal ettiği veya edeceği kişidir.

Miras hukuku alanında başlıca hizmetlerimiz;

• Ölüme bağlı tasarrufların iptali ve yürütülmesi
• Terekenin tespiti davaları
• Mirasçılıktan çıkarılma davaları,
• Mirastan feragat davaları,
• Vasiyetname düzenlenmesi ve mevcut vasiyetnameden dönülmesi süresinin yürütülmesi,
• Vasiyetnamenin iptaline ilişkin davaları,
• Mirasın Reddi ve Mirasın Reddine itiraz davaları
• Mirasçılık belgesinin alınması
• Miras taksim sözleşmelerinin hazırlanması,
• Miras payına ilişkin denkleştirme davalarının açılması,
• Murisin yasal mirasçılarını, terekesinden mahrum bırakmak amacıyla, gerçeğe aykırı şekilde muvazaalı olarak yaptığı devir işlemlerinin iptali için muris muvazaası davasının açılması,
• Sağ kalan eşin miras payına ilişkin hak ve alacaklarını konu alan davalar,
• Saklı paya sahip mirasçıların saklı paylarının ihlal edildiği durumlarda açılacak davalar,
• Ölünceye kadar bakma sözleşmelerinin hazırlanması,

Makale ve blog sayfamızdan ilgili konulara ilişkin yazılarımıza erişebilir, bizi takip edebilirisiniz…

yenerhukuk.com | 2023